1. OPDC Flowkids

    Flowkids biedt samen met het RSV Breda PO, onder de naam (orthopedagogisch didactisch centrum) OPDC Flowkids, jeugdhulp en onderwijs op een kleinschalige natuurlocatie aan hoogsensitieve kinderen van 6 tot en met 18 jaar die overbelast zijn geraakt in het onderwijs. Deze kinderen ervaren meer en intenser dan anderen en verwerken al deze informatie grondiger en nauwkeuriger. Hoogsensitieve kinderen hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken en ervan te herstellen. Kenmerkend is vooral de sociale gevoeligheid van deze kinderen. Ze voelen aan wat anderen nodig hebben, trekken schuld en schaamte naar zich toe en zijn bedachtzaam in nieuwe situaties. 

    Als gevolg van overprikkeling en het wegcijferen van zichzelf ontstaat hevige vermoeidheid wat kan leiden tot extreme angsten en uitbarstingen die als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving. Deze kunnen zich doorontwikkelen tot angst- dwangstoornissen, burnout en of depressieklachten. Op school laten deze kinderen (nog) lange tijd sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als deze kinderen tijdig herkend en geholpen worden, kunnen zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen.

    Verder lezen