1. Hoogsensitieve kinderen

  Hoogsensitieve kinderen hebben het talent om energieën, emoties en sferen waar te nemen. Zij hebben veel inlevingsvermogen en een groot hartbewustzijn. Ze voelen intuïtief aan wat belangrijk is voor het opbouwen van een duurzame liefdevolle samenleving. Als deze kinderen de ruimte krijgen om vollledig zichzelf te zijn, komen ze tot bloei. Wanneer ze onder druk gezet worden kunnen ze flink botsen met onze maatschappelijke op angst en controle gebaseerde normen en waardensystemen.

  Te veel aanpassing gaat direct ten koste van hun welzijn met ziekte of burn out klachten op jonge leeftijd tot gevolg. Hoogsensitieve kinderen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. Vanwege hun gevoeligheid ontvangen ze meer en soms tegenstrijdige prikkels en informatie. Ze hebben meer tijd en rust nodig om deze te verwerken. Als die tijd er niet is, worden sommige kinderen stil en dromerig andere kinderen juist druk en opstandig. Het is voor hen lastig om bij zichzelf te blijven. Ze zien, voelen en weten vaak dingen die anderen niet goed begrijpen. Sensitieve kinderen hebben een groot empatisch vermogen en voelen zich soms eenzaam en kwetsbaar. Ze beschikken over bijzondere talenten die gekoesterd mogen worden. Gevoelige kinderen kunnen leren:

  • gevoelens onder woorden te brengen
  • zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen
  • zich beter te ontspannen, te concentreren en positief te denken
  • zichzelf te beschermen voor de gevoelens en invloeden van anderen
  • om te gaan met paranormale waarnemingen

  We bieden handvaten in de opvoeding van hooggevoelige kinderen:

  • hoe ga je om met de frustraties en driftbuien
  • waarom straffen en belonen niet goed werkt voor deze kinderen
  • hoe ver ga je mee in de wensen van je kind en waar stel je duidelijke grenzen
  • hoe voorkom je dat je kind jou de baas wordt

  Een handig hulpmiddel hiervoor zijn de 7 Gouden Tips voor omgang met de kinderen van nu. Kinderen kunnen dit boekje aanvullen met eigen voorbeelden of persoonlijke tips. Zo zorgen we er samen voor dat het kind en de ouders elkaar beter gaan begrijpen. 

  Onderzoek wijst uit dat ontspanning en welzijn niet alleen leidt tot een betere gezondheid maar ook tot hogere prestaties.

  Veel voorkomende kenmerken van gevoelige kinderen:

  • dromering en fantasierijk
  • als regels opgelegd worden vanuit een autoriteit en niet begrepen worden, voelen ze zich onderdrukt 
  • hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel
  • voelen zich heel verantwoordelijk (trekken schaamte, schuld naar zich toe) 
  • hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken (snel overprikkeld) 
  • voelen zich vaak anders 
  • denken veel na en bekijken de dingen van alle kanten 
  • merken veel meer details en nuances op
  • denken in beelden en vergeten soms dat anderen niet kunnen meekijken in hun hoofd
  • nemen taal vaak letterlijk wat tot verwarring en onzekerheid kan leiden
  • leren makkelijker van visualisatie/voorbeelden dan van taalinstructies 
  • werken graag in hun eigen tempo 
  • kunnen zich heel gemakkelijk inleven
  • voelen stemmingen en emoties van anderen aan en nemen deze vaak (onbewust) over
  • zijn behoedzaam bij nieuwe situaties (hebben meer tijd nodig om te wennen) 
  • hebben vaak verborgen talenten (en onderschatten deze zelf) 
  • zijn perfectionistisch en lijden vaak aan faalangst 
  • houden van rust en stilte (ook al geven ze niet altijd die indruk en kunnen ze zelf soms behoorlijk druk zijn) 
  • zijn steeds op zoek naar een authentiek contact, diepe verbondenheid en bevestiging in hun omgeving 
  • sommige kinderen zien kleuren om mensen heen, voelen of horen engelen of overledenen
  • zijn snel en diep ontroerd (hebben een grote innerlijke wereld, alles komt diep binnen en blijft lang hangen)
  • zijn soms ook fysiek gevoeliger: allergieën, last van etiketjes in de kleren, textuur van gerechten