1. Het Nieuwe Denken

  Het Nieuwe Denken, staat voor denken vanuit je hart. Als iedereen zijn hart zou volgen, dan zou de wereld er nu heel anders uit zien. Het Nieuwe Denken biedt diensten en producten aan om mensen dichter bij zichzelf te brengen. In plaats van te doen wat hoort (normen en waarden van de buitenwereld) mogen mensen zelf in hun hart gaan voelen wat klopt (navigeren vanuit de binnenwereld). Door de oude patronen en overtuigingen los te laten, kunnen we ons brein herprogrammeren en onze dromen waarmaken.

  Het Nieuwe Denken richt zich met Flowkids voornamelijk op de begeleiding van hoogsensitieve kinderen, ouders en leerkrachten.

  Flowkids werkt samen met RSV Breda. Samen bieden we ambulante (dag)begeleiding en onderwijs op een kleinschalige natuurlocatie aan hoogsensitieve kinderen van 4 tot en met 18 jaar met internaliserende gedragsproblemen op school, die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het regulier onderwijs. Met als doel hen krachtig en weerbaar te maken om uiteindelijk geheel of gedeeltelijk te kunnen reïntegreren in het (regulier) onderwijs.

  Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen bij deze jeugdhulpvoorziening tijdelijk even op adem komen en hier leren om dichtbij zichzelf te blijven. Flowkids kan flexibel worden ingezet, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van het kind, variërend van één tot vier (balans)dagen per week.

  Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school en/of behandeling van psychische/psychiatrische problematiek.  

  Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Het Nieuwe Denken van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.