1. OPDC Flowkids

  Natuurlijk leren

  Flowkids biedt samen met het RSV Breda PO, onder de naam (orthopedagogisch didactisch centrum) OPDC Flowkids, jeugdhulp en onderwijs op een kleinschalige natuurlocatie aan hoogsensitieve kinderen van 6 tot en met 18 jaar die overbelast zijn geraakt in het onderwijs. Deze kinderen ervaren meer en intenser dan anderen en verwerken al deze informatie grondiger en nauwkeuriger. Hoogsensitieve kinderen hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken en ervan te herstellen. Kenmerkend is vooral de sociale gevoeligheid van deze kinderen. Ze voelen aan wat anderen nodig hebben, trekken schuld en schaamte naar zich toe en zijn bedachtzaam in nieuwe situaties. 

  Als gevolg van overprikkeling en het wegcijferen van zichzelf ontstaat hevige vermoeidheid wat kan leiden tot extreme angsten en uitbarstingen die als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving. Deze kunnen zich doorontwikkelen tot angst- dwangstoornissen, burnout en of depressieklachten. Op school laten deze kinderen (nog) lange tijd sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als deze kinderen tijdig herkend en geholpen worden, kunnen zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen.

  Het OPDC is daarom actief op zowel het terrein van de preventie als op herstel na uitval. Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen bij deze gecombineerde onderwijs- jeugdhulpvoorziening tijdelijk even op adem komen. Hier leren zij om dichtbij zichzelf te blijven en om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het doel is in principe geheel of gedeeltelijk re-integreren in het (regulier) onderwijs.

  OPDC Flowkids kan bij herstel na uitval flexibel worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van het kind, ouders en school. De inzet kan variëren van, van één tot vier (balans)dagen per week. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot begeleiding van ouders in het leren omgaan met hoogsensitiviteit en ondersteuning van de school om terugkeer in het reguliere onderwijs te bevorderen.

  OPDC Flowkids biedt:

  • preventie en voorlichting in het regulier onderwijs
  • (dag)begeleiding met onderwijs aan overbelaste hoogsensitieve kinderen
  • ouderbegeleiding in omgang met hoogsensitieve kinderen
  • begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs 

  OPDC Flowkids biedt hoogsensitieve kinderen de ruimte om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren. Dat doet ze door het welzijn van de kinderen centraal te stellen en leren zonder druk of dwang mogelijk te maken op een kleinschalige natuurlocatie. OPDC Flowkids werkt aan passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen. Dit betekent:

  • kinderen komen tot rust en herstellen hun welbevinden
  • kinderen leren hun grenzen kennen en durven deze te aan te geven (zowel in de gezinssituatie als in de onderwijssituatie)
  • de onderwijsbelasting wordt afgestemd op de belastbaarheid van de kinderen
  • het welbevinden in de onderwijssituatie wordt duurzaam hersteld

  Hoogsensitieve kinderen met internaliserende, naar binnen gerichte, gedragsproblemen op school uit de jeugdhulpregio’s West Brabant Oost, West Brabant West en Hart van Brabant kunnen bij het OPDC Flowkids terecht voor individuele en/of groepsbegeleiding. Deelname bij het OPDC Flowkids kan alleen op basis van een verwijzing door een huisarts of jeugdprofessional. Tijdens de eerste weken wordt in samenwerking met de school een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Duur en intensiteit (aantal sessies/dagdelen) kan gezamenlijk in overleg bepaald worden.

  OPDC Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school en geen behandeling van ernstige psychische/psychiatrische problematiek. In voorkomende gevallen werkt OPDC Flowkids samen met gespecialiseerde behandelaars. 

  Brochure Hoogsensitieve kinderen

  Aanvragen preventief HSP arrangement voor scholen binnen regio RSV Breda:

  Neem contact op met de ondersteuningsorganisatie van het samenwerkingsverband. 

  Aanvragen begeleiding bij OPDC Flowkids:

  Neem contact op met OPDC Flowkids - Informatieformulier