1. No Sijben

    Klinisch psycholoog en organisatie adviseur

    No Sijben is GZ-psycholoog (afgestudeerd klinisch psycholoog en methodoloog) en gepromoveerd op het proefschrift: Omzien naar Weldoen, een onderzoek naar het effect van een klinisch psychotherapeutische behandeling. Sinds 1990 directeur van een management adviesbureau dat zich met name richt op de zorg en onderwijs sector.

    lees meer