1. Activiteiten

    Alle kinderen beschikken over eigen leerstof waaraan gewerkt wordt op de ‘werkmomenten’ gedurende de dag. De focus ligt daarbij op het op peil houden van de basisvaardigheden zoals taal en rekenen voor basisschool leerlingen en de kernvakken voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. De werkwijze van Flowkids staat beschreven in het zorg- en leerplan.

    Groepsactiviteiten worden georganiseerd op initiatief van de groepsbegeleider, vrijwilligers of door de kinderen zelf. Samen bepalen we welke activiteiten er op welke dagen en op welk tijdstip worden aangeboden. Er zijn regelmatig vrijwilligers aanwezig die hun talenten komen delen en leuke praktische activiteiten begeleiden zoals:

    Belangstellenden zijn van harte welkom om Flowkids te komen ervaren. Dat kan door het delen van je talent in de vorm van een groepsactiviteit met de kinderen.